Antraštės nuotrauka

Konsultacijos

Konsultacijos
Organizacinės psichologijos srityje

 • Vadovavimo koučingas.
 • Koučingas formuojant komandą.
 • Darbuotojų vertinimas, metinis vertinimo pokalbis.
 • Konfliktų sprendimas taikant koučingą, mediatoriaus rolę, bei įvairius konflikto sprendimo metodus.
 • Laiko planavimo ir darbo organizavimo koučingas.
 • Problemų sprendimas ir sprendimų paieška taikant įvairius sprendimų paieškos metodus ir kt.

Teisinėje srityje

 • Įmonės steigimas/likvidavimas Lietuvoje.
 • Įmonės steigimas/likvidavimas kitoje EU šalyje.
 • Darbuotojų kompetencijų modelio sudarymas.
 • Kompetencijų vertinimas.
 • Darbo sutarties rengimas.
 • Darbo pareigybių aprašymas.
 • Darbuotojų priėmimo/atleidimo teisiniai klausimai ir t.t.

Finansinėje srityje

 • Įmonės steigimas/likvidavimas Lietuvoje.
 • Įmonės steigimas/likvidavimas kitoje EU šalyje.
 • Finansinių apskaitos sistemų parinkimas/kūrimas/diegimas.
 • Finansinė atskaitomybė ir t.t.